Beszámoló 2005

BEVÉTELEK
Elõirányzat            
                         
 
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%

ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN

5 971
6 085
5 819
95,63

INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI

2 785
3 385
5 057
149,40

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

12 858
12 883
918
7,13
KAMATBEVÉTELEK
605
5
38
760,00

INT. MÛKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN

22 219
22 358
11 832
52,92
SZJA
77 616
78 105
70 855
90,72

HELYI ADÓK (iparûzési., kommunális,)

89 700
79 236
69 750
88,03

GÉPJÁRMÛ ADÓ

19 000
19 000
20 872
109,86

PÓTLÉK, BÍRSÁG

 
156
1 136
728,21

TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. SZJA

 
210
604
287,62

ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG

 
 
111
 

TALAJTERHELÉSI DÍJ

 
52
257
494,23

EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK

 
 
102
 
ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEVÉTELE
186 316
176 759
163 687
92,71

FELH. ÉS TÕKE JELL. BEV. TÁRGYI E.

   
57 689
58 369
10 369
17,77

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG.

117 155
131 564
131 564
100,00

MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

50 053
53 383
53 383
100,00

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

 
 
416
 

MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N BELÜL

16 114
17 958
17 957
100,00

MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT-N KÍV.

 
300
202
67,34

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N . KÍVÜLR.

 
176
176
100,0

TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT P.ESZK.ÖSSZ:

   
183 322
203 381
203 698
100,16
ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
8 112
8 112
8 528
105,13
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
825
825
1 301
157,70

ÉRTÉKPAPÍROK Értékesítése

22 905
22 905
22 905
100,00

Költségv. bevételek összesen:

481 388
492 709
422 320
 
85,72
KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEV.
 
 
-522
 
 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
481 388
492 709
421 798
 
KIADÁSOK
Elõirányzat
 
Teljesítés
 
 
Eredeti
Módositott
Összesen
%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

162 130
165 434
162 545
98,26

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK

52 083
52 961
51 057
96,41

SZEMÉLYI ÉS MUNKAADÓI ÖSSZESEN:

214 213
218 395
213 602
97,81

DOLOGI KIADÁS

75 757
79 874
62 937
78,80

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

1 927
2 241
2 240
99,96

DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZ.

77 684
82 115
65 177
79,38

FELÜGY. ALÁ TART. KTGVET. SZ. TÁMOG.

50 053
53 383
53 383
100

MÛK.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD.ÁHT.-N BELÜLRE

2 721
2 721
2 720
100

FELH.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD. ÁHT.-N BEL.

277
 
 
 

MÛK.CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÁHT.-N KIV.

4 979
5 190
4 999
96,32

FELH.CÉLÚ P.ESZK. ÁTADÁS ÁHT.-N KIVÜL

10 289
11 295
11 295
100

TÁRSADALMI ÉS SZOC. JUTTATÁSOK

11 516
13 310
11 950
89,79

PÉNZESZK. ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. ÖSSZ:

79 835
85 899
84 347
98,2
FELÚJITÁS
6 174
29 282
24 817
84,76

FELÚJITÁS ÁFA

1 544
6 371
6 164
96,75

INT. BERUHÁZÁSI KIADÁS

23 967
19 984
17 146
85,80

INT. BERUHÁZÁS ÁFA

6 029
4 924
4 273
86,78

FELHALM. FELÚJITÁS KIADÁS ÖSSZESEN

37 714
60 561
52 400
86,53
KÖLCSÖN NYÚJTÁS
3 000
3 000
750
25
TARTALÉK
68 942
42 739
 
 

Költségvetési KIADÁSOK ÖSSZESEN:

481 388
492 709
416 276
84,49
RÖVID LEJÁR. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRL.
 
 
0
 

FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGY. ELSZÁM.

 
 
607
 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

481 388
492 709
416 883
 
Sor- szám  
Szakfeladat
 
Bevétel
 
Kiadás
Létszám
(fõ)
 
 
1.
014034 Kisegítõ mg.szolgáltatás
 
7 899
3
2.
452025 Helyi közutak
 
35 412
 
3.
552312 Óvodai int.étkeztetés
2 432
9 065
4
4.
552323 Általános isk. étkeztetés
1 167
3 631
 
5.
552411 Munkahelyi vendéglátás
2 077
1 799
 
6.
631211 Közutak üzemeltetése
 
1 476
 
7.
701015 Saját ingatlan hasznos.
2 762
548
 
8.
751768 Intézményi vagyon mûk.
46
14 330
3
9.
751845 Város és községgazd.
708
11 322
3
10.
751867 Temetkezés
137
45
 
11.
751878 Közvilágítás
 
8 723
 
12.
751922 Önkormányzatok elsz.
8 109
53 394
 
13.
751966 Önk. felad.-ra nem terv.
305 620
 
 
14.
751999 Finanszírozási kiad.
22 905
 
 
15.
805113 Napköziotthoni foglalk.
 
2 606
1
16.
851219 Háziorvosi szolgálat
 
2 040
1
17.
851286 Fogorvosi szolgálat
 
65
 
18.
851297 Védõnõi szolgálat
5 775
6 282
2
19.
851912 Anya,gy. csecsemõ véd.
251
105
 
20.
853136 Gyermek és ifjúságvéd.
68
 
 
21.
853233 Házi segítségnyújtás
 
2 048
1
22.
853244 Családsegítés
 
2 532
1
23.
853255 Szociális étkeztetés
111
372
 
24.
853311 Rendszeres szoc.pb. ellátás
 
2 109
 
25.
853322 Rendsz.gyerm.véd. pb. ell.
 
6 418
 
26.
853333 Munkanélküli ellátások
 
392
 
27.
853344 Eseti pénzb. szoc. ellátás
259
2 635
 
28.
853355 Eseti pb. gyerm. véd. ell.
 
837
 
29.
901116 Szennyvízelvezetés
176
11 012
 
30.
921815 Mûvelõdési Központ
35
6 703
1
31.
923127 Könyvtár
 
900
 
32.
924025 Verseny és élsport
51
4 851
 
33.
930932 Máshová n. sorolt e. szolg.
 
275
 
 
Összesen:
352 689
199 826
20
 
Önálló

Polgármesteri Hivatal

14 431
37 214
2

Részb. önálló

Iskola
718
87 291
22
Részb. önálló Óvoda
130
38 699
14
 
Összesen:
15 279
163 204
38
Önálló        Körjegyzõség                                                        54 352                53 246         13
  Mindösszesen:
422 320
416 276
71

 

Sorsz.
Felhalmozási kiadás
megnevezése
Összeg e Ft-ban               Kapcsolódó cím és szakfeladat

      Cím           Szakfeladat       Összeg

 
                Beruházás:  
1.

Számítógép program (WinSzoc)

 
277

Polgármesteri Hivatal

751153
 
277

Önáll. gazdálk.

 
2.

Szoftver Office 2003

52

Polgármesteri Hivatal

751153
52

Önáll. gazdálk.

 
3.

LCD monitor

 
75

Polgármesteri Hivatal

751153
 
75

Önáll. gazdálk.

 
4.

Számítógép vásárlás

92

Polgármesteri Hivatal

751153
92

Önáll. gazdálk.

 
5.

Telek megosztás

56

Polgármesteri Hivatal

751153
56

Önáll. gazdálk.

 
6.

Bontási engedély terv

712

Polgármesteri Hivatal

751153
712

Önáll. gazdálk.

 
7.

Hivatal tervezés

1.894

Polgármesteri Hivatal

751153
1.894

Önáll. gazdálk.

 
8.

Hivatal szakhat. engedélyezési terv

269

Polgármesteri Hivatal

751153
269

Önáll. gazdálk.

 
9.

Hivatal tender terv

2.550

Polgármesteri Hivatal

751153
2.550

Önáll. gazdálk

 
10.

Földrészlet kitûzés

214

Polgármesteri Hivatal

751153
 
214

Önáll. gazdálk.

 
11.
Monitor
61

Polgármesteri Hivatal

751153
61

Önáll. gazdálk

 
12.
Fûnyíró
102

Kisegítõ mg. szolgáltatás

014034
102
   
13.
Fûkasza
154

Kisegítõ mg. szolgáltatás

014034
154
   
14.
Járda
467

Helyi közutak

452025
467
   
15.

Útügyi hat. eljárás

(Árpád u.)

55

Helyi közutak

452025
55
   
16.

Mûszaki ellenõrzés

(Árpád u.)

235

Helyi közutak

452025
235
   
17.

Zöldmezõ u. útépítés

11.672

Helyi közutak

452025
11.672
   
18.

Emlékmû kerítés

207

Helyi közutak

452025
207
   
19.

LCD monitor

65
Óvoda
801115
65

Részben önálló

 
20.

Tûzzománc égetõ

Kemence
68
Óvoda
801115
68

Részben önálló

 
21.

Konyhai berendezések

1.147
Óvoda
801115
1.147

Részben önálló

 
22.

Táncterem vázrajz

37
Iskola
801214
37

Részben önálló

 
23.

Taninform szofver

415
Iskola
801214
415

Részben önálló

 
24.
Szivattyú
408
Szennyvízelv.
901116
408
   
25.

LCD monitor

72

Mûvelõdési kp

921815
72
   
26.
Hûtõszekrény
63

Mûvelõdési kp

921815
63
 
 
Beruházás összesen:
21.419
 
21.419
   
  Felújítás          
1.
Tetõ felújítás  
4.175
Iskola
801214
4.175

Részben önálló

2.
Iskola tetõ CÉDE pályázati díj
20
Iskola
801214
20

Részben önálló

3.
Vizesblokk felújítás  
2.610
Iskola
801214
2.610

Részben önálló

4.

Térburkolat felújítás

1.375
Iskola
801214
1.375

Részben önálló

5.

Útfelújítás

(Kistöltés, József A)

270

Helyi közutak

452025
270
 
6.

Petõfi u. pályázati díj

110

Helyi közutak

452025
110
 
7.

Petõfi u. útfelújítás

22.084

Helyi közutak

452025
22.084
 
8.

Petõfi u. mûszaki ellenõrzés

313

Helyi közutak

452025
313
 
9.

Számítógép felújítás

24
Családsegítés
853244
24
 
Felújítás összesen:
30.981
 
 
30.981
 
Felhalmozási kiadás összesen:
 
52.400
 
 
52.400
 
                     

 

Pénzforgalom egyeztetése
 
 
Megnevezés
Összeg
 
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Költs. bankszámlák egyenlege
 
10.163
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Pénztár, betétkönyv egyenlege
 
581
Pénzkészlet tárgyidõszak elején ÖSSZESEN:
10.744
Bevételek (+)
413.270

Kiadások   (-)

416.883
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Költs. bankszámlák egyenlege
6.793
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Pénztár, betétkönyv egyenlege
338
Pénzkészlet tárgyidõszak végén ÖSSZESEN:
7.131A vagyoni helyzet alakulása 2005. év

M e g n e v e z é s
Elõzõ évi
E Ft
Tárgyévi
E Ft
Változ.
+,-
 I. Immateriális javak
307
800
+ 493
 II. Tárgyi eszközök
417.334
427.742
+ 10.408

III. Befektetett pénzügyi eszközök

14.585
14.072
- 513

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

168.133
188.320
+ 20.187

A. Befektetett eszközök

600.359
630.934
+ 30.575
   I. Készletek
303
376
+ 73
 II. Követelések
15.349
20.329
+ 4.980
 III. Értékpapírok
22.905
 
- 22.905
 IV. Pénzeszközök
11.527
8.259
- 3.268
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
8.436
9.043
+ 607

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

58.520
38.007
- 20.513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
658.879
668.941
+ 10.062
 
 
 
 
 1. Induló tõke
28.050
28.050
 
 2. Tõkeváltozások
605.584
614.459
+ 8.875
3. Értékelési tartalék
 
 
 
 D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN
633.634
642.509
+ 8.875

I. Költségvetési tartalék

8.112
5.628
- 2.484
 II. Eredménytartalék
 
 
 
 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
8.112
5.628
- 2.484
 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
 
 
 
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
5.282
9.130
+ 3.848
 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
11.851
11.674
- 177
 F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:
17.133
20.804
+ 3.671
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
658.879
668.941
+ 10.062

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.