Meghívó testületi ülésre

Képkivágástestuleti1201

Kötelező maszkhasználat

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk figyelmüket,

hogy 2021. november 15-től

– a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében –

személyes ügyintézés során

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról

KépkivágásmezogSABDA PMH C21111014560

2020.évi iparűzési adó bevallások benyújtásának módja

2021. január 01. napjától változtak a helyi iparűzési adó adóbevallás benyújtásának szabályai.

                                      

Tisztelt Ügyfeleink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a helyi iparűzési adó bevállasának szabályait is. 2021. január 01. napjától változik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) is.

2021. január 1. napjától fő szabályként a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani.

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / megtalálhatóak ÁNYK formátumban.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (őstermelő) nyújthatja be papíralapon is. Ezt a helyi önkormányzat adóhatóságánál teheti meg.

A helyi iparűzési adóbevallások 2021. január 1. napjától Az Elektronikus Önkormányzati Portálról nem lesznek benyújthatók.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést továbbra is az önkormányzat számlájára (11737007-15366595-03540000) kell teljesíteni.

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak (kisadózó vállalkozás) a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti döntését, mely szerint a tételes adóalap-megállapítást választja, továbbra is az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap kell megtenni.

Az iparűzési adóra vonatkozó bevallási, nyilatkozattételi feladatokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető a 06 96 553 235-ös telefonszámon.

Abda község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021.évi iparűzési adó mértékéről és az adóelőleg csökkentéséről

 

Tájékoztató

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adó és adóelőleg csökkentés lehetőségéről

/A tételes adózást választó KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) rendelkezik a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók 2021. évi adóelőlegének csökkentési lehetőségéről és a 2021. évi iparűzési adó mértékéről.

A rendelet 1. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott legfeljebb 249 fő a foglalkoztatotti létszáma és a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

2. § (1) bekezdése szerint a rendelet 2. §. (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A 2021. évben (március 15. napján és szeptember 15. napján) esedékes adóelőlegek a beadott, 2019. évre és 2020. évre vonatkozó bevallásokban az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel megállapított fizetendő adók alapján kerültek, illetve kerülnek meghatározásra.

Ezeknek a megállapított adóelőlegeknek a felezését kérheti a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban, ha a vállalkozás együttesen megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek, és erről nyilatkozatot is tesz, valamint ha bejelentette telephelyének címét.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság (NAV) által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az illetékes önkormányzat részére.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével önkormányzatunk adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ha az adózó, nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett előleg fizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában / Art. 69. § / - csak a 2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság 1%-ra csökkenti a fizetendő adóösszegét 2021. évre.

Fontos továbbá, hogy az 1 %-os adómértéket CSAK a 2022. évben beadandó, 2021. évre vonatkozó helyi iparűzési bevallások esetében kell alkalmazni!

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.