2007 I. félév

Abda község Önkormányzatának 2007. június 30-ig bevételeinek alakulása

Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosítás I Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 10 11
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 228 885 740 229 625 113 584 49,46
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 20 105 416 20 521 10 391 50,64
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6) 208 780 324 209 104 103 193 49,35
3.1. Illetékek          
3.2. Pótlékok, bírságok       535  
3.3 Helyi adók 93 600   93 600 41 370 44,20
3.4 Átengedett központi adók 114 580 324 114 904 59 540 51,82
3.5 Talajterhelési díj 600   600 1 636 272,67
3.6 Egyéb sajátos bevételek       112  
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3) 59 058 240 59 298 17 161 28,94
4.1. Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   240 240 1 760 733,33
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058   59 058 15 401 26,08
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) 92 438 -841 91 597 51 013 55,69
5.1. Normatív hozzájárulások 90 998 -1 059 89 939 49 822 55,40
5.2. Központosított elõirányzatok   69 69 69 100,00
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 1 440 149 1 589 1 122 70,61
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)          
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása          
5.7.3. Vis maior tartalék          
5.7.4. Egyéb központi támogatás          
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 82 089 8 628 90 717 46 682 51,46
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.) 22 071 6 906 28 977 17 950 61,95
6.1.1. Kp-i ktgvetési szervtõl   6 756 6 756 6 757 100,01
6.1.2. Fejezeti kezelésû elõirányzattól   150 150 150 100,00
6.1.3. Tb alaptól átvett mûk. bevétel 6 307   6 307 3 151 49,96
6.1.4. Elkülönített állami pénzalapból 371   371 134 36,12
6.1.5. Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl 15 393   15 393 7 758 50,40
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)   1 722 1 722 1 722 100,00
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   522 522 522 100,00
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás   1 200 1 200 1 200 100,00
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl          
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl          
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018   60 018 27 010 45,00
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 275   1 275 540 42,35
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.          
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 275   1 275 540 42,35
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 29 050   29 050 26 001 89,50
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei 29 050   29 050 26 001 89,50
9.  Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13 508   13 508 13 508 100,00
13. Bevételek összesen: 506 303 8 767 515 070 268 489 52,13
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek       -9 814  
        258 675  


Abda község önkormányzatának kiadásainak alakulása 2007. június 30-ig.

Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás I Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 10 11
1 Személyi juttatások 175 258 281 175 539 90 344 51,47
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632 -65 52 567 26 656 50,71
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237 6 169 88 406 42 384 47,94
4 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 894 459 12 353 4 260 34,49
5 Pénzeszközátadások 79 130 5 131 84 261 37 648 44,68
  Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018   60 018 27 010 45,00
  Mûködési célra 9 365 5 131 14 496 5 862 40,44
  Fejlesztési célra 9 747   9 747 4 776 49,00
6 Felhalmozási kiadások 25 890 9 134 35 024 14 768 42,17
  Felújítások áfával 852   852    
  Beruházások áfával 25 038 9 134 34 172 14 768 43,22
7 Ellátottak pb. juttatása 100   100 25 25,00
8 Pénzü-i. befekt. Kiadásai          
9 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 3 000   3 000 200 6,67
10 Hitelek törlesztése          
  Mûködési célú          
  Fejlesztési célú          
11 Rövid lejáratú ép. Vásárlása       40 100  
12 Tartalékok 76 162 -12 342 63 820    
  Általános tartalék 18 393 -2 393 16 000    
  Mûködési célrtartalék 7 560 1 005 8 565    
  Fejlesztési céltartalék 45 931 -8 682 37 249    
  Egyéb céltartalék 4 278 -2 272 2 006    
  Kiadások összesen: 506 303 8 767 515 070 256 385 49,78
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás       752  
        257 137  

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.