2006 I. félév

Abda község Önkormányzatának 2006. június 30-ig bevételeinek alakulása

Sor-szám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosítás összege Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 639 198 924 102 991 51,77
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 91 19 897 6 139 30,85
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+â�¦+3.4) 178 479 548 179 027 96 852 54,10
3.1. Illetékek          
3.2. Helyi adók 79 530   79 530 41 648 52,37
3.3. Átengedett központi adók 98 949 548 99 497 54 441 54,72
3.4. Bírságok, egyéb bevételek       763  
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+â�¦4.3) 57 154   57 154 2 649 4,63
4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 57 154   57 154 2 649 4,63
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei          
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+â�¦+5.7) 104 853 816 105 669 56 928 53,87
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 795 98 510 54 013 54,83
5.2. Központosított elõirányzatok   21 21 21 100
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138   4 138 2 894 69,94
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+â�¦+5.7.4) 3 000   3 000    
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000   3 000    
5.7.3. Céljellegû decentralizált támogatás          
5.7.4. Egyéb központi támogatás          
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 905 72 458 37 226 51,38
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+â�¦+6.1.4.) 20 033 905 20 938 11 727 56,01
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254   6 254 3 119 49,87
6.1.2. EU támogatás          
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz          
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 905 14 684 8 608 58,62
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+â�¦+6.2.4.)          
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz          
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás          
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl          
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl       32  
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520   51 520 25 467 49,43
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104   1 104 11 505 1 042,12
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.       10 936  
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 1 104   1 104 569 51,54
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)          
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei          
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 2 360 435 309 211 299 48,54
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628   5 628 4 522 80,35
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628   5 628 4 522 80,35
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele          
12. Forráshiány          
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 2 360 440 937 215 821 48,95
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek   -10 604  
    205 217  
             


Abda község Önkormányzatának kiadásainak alakulása 2006. június 30-ig

Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás összege Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7
1. I. Folyó (mûködési) kiadások (1.1+â�¦+1.12) 374 038 2 876 376 914 180 145 47,79
1.1. Személyi juttatások 168 521 124 168 645 85 913 50,94
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 315 51 232 26 511 51,75
1.3. Dologi kiadások 85 320 -150 85 170 31 630 37,14
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 1 740 3 908 3 053 78,12
1.5 Pénzmaradvány átadás          
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133   53 133 26 758 50,36
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038   5 038 1 779 35,31
1.8. Garancia és kezess. szárm. bevétel          
1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 847 9 788 4 501 45,98
1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása          
1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások          
1.12. Kamatkiadások          
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+â�¦+2.6) 46 649 1 070 47 719 10 463 21,93
2.1. Felújítás 18 328   18 328 612 3,34
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 1 049 16 526 6 591 39,88
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás          
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 21 9 865 3 060 31,02
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai          
2.6. Kölcsön nyújtása 3 000   3 000 200 6,67
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 -1 586 16 304    
3.1. Általános tartalék 3 578 1 344 4 922    
3.2. Céltartalék 11 741 -2 930 8 811    
3.3. Államháztartási tartalék 2 571   2 571    
4. IV. Hitelek kamatai          
5. V. Egyéb kiadások          
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)       13 000  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai          
6.2. Értékpapírok kiadásai       13 000  
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 2 360 440 937 203 608 46,18
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás   1243  
    204 851  
             

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.