2010. évi költségvetési koncepció

Abda Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója

Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a polgármester a (kör)jegyzõ által készített, a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a képviselõ-testületnek.

A költségvetési koncepció az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet elõírásai szerint készült.

A koncepció összeállításának sarokpontjai

A koncepció - a 2010. évi költségvetési irányelvekhez igazodva - a helyben képzõdõ bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével készült.

A koncepció összeállítása elõtt áttekintésre kerültek

 

a) a 2010. évre vonatkozóan ellátandó feladatok

 

- az önkormányzat saját, illetve hivatali szervezete
által ellátandó tevékenységekre;

 

b) az önkormányzat bevételi forrásai.

1. A 2010. évi költségvetési koncepció bevételei és kiadásai

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési koncepció szerint

848 374
848 374

eFt kiadással és
eFt bevétellel számolhat.

2. A 2010. évi várható bevételek

 

1. A bevételek keletkezése jogcímek szerint várhatóan a következõ lesz:

Bevételek jogcím szerint

Koncepció

Megoszlási VM

Mûködési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26

233 217

27,5 %

Támogatások 09/5+09/6

226 317

26,7 %

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 08/9+08/17+16/36

36 737

4,3 %

Támogatásértékû bevételek 09/18+09/41+09/45

97 426

11,5 %

Véglegesen átvett pénzeszközök 07/33+08/34

859

0,1 %

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81

170 060

20,0 %

Hitelek 10/74+10/82+10/83+10/84+10/85

0

0,0 %

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/61+10/62+10/63

83 758

9,9 %

Továbbadási, függõ, átfutó és kiegyenlítõ bevételek 10/104+10/115+10/119

0

0,0 %

Összesen:

848 374

100 %

A bevételek között a legnagyobb arányt (27,5 % -ot) a(z) "Mûködési bevételek 07/4+07/14+07/20+07/24+16/26" jogcím jelenti, melynek összege 233 217 eFt.

A bevételek között várhatóan további jelentõs arányt képviselnek a következõ fõbb bevételi jogcímek:

Bevételi jogcím

Aránya

Támogatások 09/5+09/6

26,7 %

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 10/60+10/78+10/80+10/81

20,0 %

Támogatásértékû bevételek 09/18+09/41+09/45

11,5 %

A legtöbb bevétel a következõ jogcímeken várható:

Bevételek jogcím szerint

Koncepció

10/75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

169 000

16/38. Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)

130 000

16/9. Iparûzési adó állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után

105 000

10/61. Elõzõ évi eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

83 758

09/1. Mûködési költségvetés támogatása

74 627

2. A várható bevételek költségvetési szervek (címrend) szerint

 

Az önkormányzathoz tartozó szervek /külön kezelt szakfeladatok saját adatai

Intézmények /külön kezelt szakfeladatok megnevezése

Gazdálkodási jogkör /szakfeladat

Koncepció

Megoszlási VM

Abda Község Önkormányzata

önkormányzat

771 693

91,0 %

Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzõsége

önálló

76 681

9,0 %

A várható bevételek nagyságrendje

Az önkormányzathoz tartozó szervek közül a legtöbb bevételt várhatóan a(z) "Abda Község Önkormányzata" bevételei jelentik majd, melynek összege 771 693 eFt, és az összes bevételnek 91,0 % -át teszi ki.

3. A 2010. évi várható kiadások

1. Mûködési kiadások

 

A kiemelt mûködési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

A várható, kiemelt mûködési kiadások között a legnagyobb arányt, 28,3 %-ot a(z) "Személyi jellegû kiadások (02/49)" jogcím jelenti, melynek összege 214 671 eFt.

A várható, kiemelt mûködési kiadások között további jelentõs arányt képviselnek a következõ fõbb kiadási jogcímek:

Kiadási jogcím

Aránya

Dologi jellegû kiadások (03/67)

20,0 %

Munkaadókat terhelõ járulékok (02/57)

7,5 %

2. Felújítási és felhalmozási kiadások

Az önkormányzat költségvetési koncepciója felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz.

4. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei

a.) A(z) "Abda Község Önkormányzata" költségvetési szerv 2010. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény tartozik. A szerv

 

- bevételei várhatóan 771 693 eFt-ot,
- kiadásai 771 693 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertetõ részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

b.) A(z) "Abda-Börcs-Ikrény Községek Körjegyzõsége" költségvetési szerv 2010. évi költségvetési koncepciója

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez részben önállóan gazdálkodó intézmény nem tartozik. A szerv

 

- bevételei várhatóan 76 681 eFt-ot,
- kiadásai 76 681 eFt-ot tesznek ki.

A szerv várható bevételeit és kiadásait ismertetõ részletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

  

5. Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzatnak részben önállóan gazdálkodó szervei:

-         Zrínyi Ilona Általános Iskola

-         Mézeskalács Körzeti Napköziotthonos Óvoda

6. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

 

1. A tartalék alakulása

A tartalék várható összege 30 000 eFt.

2. A költségvetési hiány/többlet alakulása:

A 2010. évi gazdálkodás során

 

- a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem lesz szükséges.
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet várhatóan nem keletkezik.

7. Részletes tájékoztatás a várható bevételekrõl és kiadásokról szakfeladatok szerint

A várható bevételekrõl és kiadásokról szóló részletes tájékoztatót a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

Bevételek:

Az önkormányzat várható bevételei között a legnagyobb arányt, 39,8 %-ot a(z) "751966 Önkormányzatok nem terv. elszámol." szakfeladaton teljesített bevételek jelentik, melynek összege 337 362 eFt.

A bevételek között további jelentõs arányt képviselnek a következõ (szak)feladatok:

Szakfeladat

Aránya

751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

33,6 %

751922 Önkormányzatok elszámolásai

8,8 %

751999 Finanszírozási mûveletek elszámolásai

6,4 %

Kiadások:

Az önkormányzat várható kiadásai között a legnagyobb arányt, 37,6 %-ot a(z) "751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége" szakfeladaton teljesített kiadások jelentik, melynek összege 319 112 eFt.

A kiadások között további jelentõs arányt képviselnek a következõ (szak)feladatok:

Szakfeladat

Aránya

801214 Áltaqlános iskolai oktatás

15,4 %

801115 Óvodai nevelés

14,1 %

751922 Önkormányzatok elszámolásai

10,0 %

8. Javaslatok
a 2010. évi költségvetési koncepció tapasztalatai alapján
a költségvetési tervezés munkáihoz

A költségvetési koncepció alapján a 2010. évi költségvetési elképzelések megvalósítása érdekében szükséges:

 

- az önkormányzat saját bevételszerzési lehetõségeinek felkutatása, majd javaslattétel, koncepció kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a lehetõségeket milyen módon lehet kihasználni;

- a kiadások tekintetében vizsgálni kell az ésszerûsítési lehetõségeket, az energiatakarékos megoldásokat stb.;

- az egyes feladatellátásokhoz kapcsolódva át kell tekinteni a különbözõ feladatellátási módokat, lehetõségeket, azok bevétel és kiadás vonzatát, valamint egyéb körülményeit; indokolt esetben javasolni kell a feladatellátási mód költségvetési szempontból kedvezõbb megvalósítási módra való változtatását.

Kelt: Abda, 2009. november

Szabó Zsolt
polgármester

htm Bevetelek osszevont 955.22 Kb

htm Fobb beveteli jogcim-csoportok osszevont 155.51 Kb

htm Kiadasok osszevont 1.66 Mb

htm Fobb mukodesi es felhalmozasi kiadasok osszevont 40.56 Kb

htm Felujitasi kiadasok 45.00 Kb

htm Felhalmozasi kiadasok 165.50 Kb

htm Szakfeladatok listaja osszevont 386.68 Kb

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.