Abda Község

abda cimer

TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"

ERFA banner nagyPályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00001

Projekt címe:    Abda települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Kedvezményezett neve: Abda Község önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9151 Abda, Szent István utca 3.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 90 000 000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A fejlesztés által érintett terület Abda belterületén helyezkedik el, a település központjának közvetlen szomszédságában. A kapcsolódó részek csapadékvíz elvezetése vagy helyben tározásának kérdése a napjainkig nem megoldott. A terület magassági viszonyi adottak, így a mély fekvésű területre szabályozatlanul lefolyó csapadékvizeket kormányozni tározni és irányítani kell.

Abda település csapadékvíz elvezetési koncepciója a falut körbe vevő csatornákra és vízfolyásokra épül, illetve a bezárt területeken a helyben szikkasztást helyezi előtérbe. A korábbi évekbe a település törekedett a terültek megfelelő víztelenítésével illetve a belvízkárok enyhítésével. A településen a csapadékvíz elvezetés immár több évre visszanyúló, rendszerszerűen felépített folyamatos tervezés és megvalósítás folyamata. A beruházással érintett helyszínek a településen: Híd utca, Hunyadi köz, József köz, Szent Imre köz, Szenti István köz, Radnóti lakótelep

A beruházás által érintett terület vízrendezése közvetve hozzájárul a településen belüli esélyegyenlőség biztosításához, továbbá a projekt céljai összhangban állnak az önkormányzat azon törekvésével, hogy a település egész területén biztosított legyen a polgárok egyenlő hozzáférése közszolgáltatások, ide értve a csapadékvíz elvezetést és a belterületi vízrendezést. A tervezett tevékenység (rendezett csapadékvíz elvezetés) másodlagos hatásaként jelentkezhet a település szegregációmentességének erősítése, továbbá ekképpen megvalósul a település homogén esztétikai és funkcionális egysége.

A fejlesztés további társadalmi hasznossága, hogy a fejlesztések megvalósulása eredményeképpen:

- A projektterületen fekvő ingatlanok értéke jelentősen növekedhet a csapadékelvezetést biztosító infrastruktúra kiépítésével.

- A beruházás által érintett területre a gazdasági tevékenységet folytató – potenciálisan munkahelyet teremtő vagy azok számát bővítő – vállalkozások a jelenlegi lehetőségekhez képest nagyobb számban települhetnek, ezáltal is hozzájárulva a település gazdasági fejlettségének azonos szinten tartásához.

A fejlesztés eredményeképpen az érintett utcák, közterek, de tágabb értelemben közvetlen környezetük népességmegtartó ereje és a más településekről történő (pl. Győrből való kitelepülés) lakossági betelepülés mértéke növekedik.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2022. december 31.

 

A Csapadékvíz-elvezetés építési beruházás Abdán közbeszerzési eljárása lezárult.

A közbeszerzési eljárás azonosító száma: EKR001357862021.

A bíráló bizottsági ülésre 2021.november 30-án került sor. A bíráló bizottság a FÖLDMŰ-ÉP 2004 Építőipari és Szolgáltató Kft (székhely: 9151 Abda, Hulesch Ernő u. 3. adószáma: 13233970-2-08) ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatnak.

A nyertes ajánlat nettó ajánlati ára: 74.715.550.- Ft

 

 Képek a beruházásról:

 

A beruházás elérte az 50%-os készültséget

A beruházás elérte a 100%-os készültséget

 

A projekt lezárult 

Levegőminőség

GPS koordinátáink:
47.69650, 17.54417


EOV koordinátáink:
537170, 262496

google maps

banner00

microwave
sz2020