Könyvtári hírek

KÖNYVTÁRI   HÍREK

Kedves Olvasók!

A Magyar Közlönyben 2021. április 26. napján megjelent a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a könyvtárak újra nyithatnak.

Az Abdai Könyvtár ennek értelmében 2021. 05. 11-től újra várja az olvasókat az alábbi szabályok betartásával.

A kulturális események szabályozásához igazodnak a kulturális intézmények látogatására vonatkozó rendelkezések:

Továbbra is tilos lesz

·         az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),

·         a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott,

·         muzeális intézménynek,

·         nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,

·         közművelődési intézménynek a látogatása és e helyszíneken - az ott foglalkoztatottak kivételével - a tartózkodás.

KIVÉVEa koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a fent felsorolt intézményeket( a továbbiakban: helyszín ) látogathatja.  (felügyelet, védett kísérő nélkül kiskorú a kulturális rendezvényen az aktuális szabályozás szerint nem vehet részt!)

A módosítás értelmében látogatáson a fent meghatározott helyszínen nyújtott szolgáltatás igénybevételét vagy a helyszín rendeltetésszerű használatának megkezdését kell érteni.

A helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

Védettségi igazolvány vagy életkor ellenőrzése kulturális intézményben:

- a kulturális intézménybe megérkező látogató, néző, résztvevő védettségi igazolványának meglétét, annak érvényességét ellenőrizni kell (az érintett személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására is kötelezhető);

- kiskorú látogató, néző, résztvevő esetében nem kérhető védettségi igazolvány, azonban az életkor ellenőrzéséhez diákigazolványt, személyazonosító igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt kell kérni (amennyiben a kiskorúság ténye nyilvánvaló, életkorát nem szükséges ellenőrizni).

kulturális intézményben látogatóként, nézőként, résztvevőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

Nyitvatartási idő                kedd              15:30 - 18:00

                                               csütörtök     14:30 – 16:00

Bármilyen kérdés esetén elérhető vagyok a 06 30 6656046-os telefonszámon.

                                                                                                          Feketéné Szücs Judit

Tájékoztatás hulladék átvétel felfüggesztéséről

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy a Győri Hulladékégető Kft. által Üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Őnkormányzeti Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban 2021.április 15-től 2021.június 30-ig kénytelenek vagyunk felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú, "veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék" elnevezésű hulladékok átvételét.

2020.évi iparűzési adó bevallások benyújtásának módja

2021. január 01. napjától változtak a helyi iparűzési adó adóbevallás benyújtásának szabályai.

                                      

Tisztelt Ügyfeleink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a helyi iparűzési adó bevállasának szabályait is. 2021. január 01. napjától változik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) is.

2021. január 1. napjától fő szabályként a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani.

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu / megtalálhatóak ÁNYK formátumban.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (őstermelő) nyújthatja be papíralapon is. Ezt a helyi önkormányzat adóhatóságánál teheti meg.

A helyi iparűzési adóbevallások 2021. január 1. napjától Az Elektronikus Önkormányzati Portálról nem lesznek benyújthatók.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést továbbra is az önkormányzat számlájára (11737007-15366595-03540000) kell teljesíteni.

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak (kisadózó vállalkozás) a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti döntését, mely szerint a tételes adóalap-megállapítást választja, továbbra is az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap kell megtenni.

Az iparűzési adóra vonatkozó bevallási, nyilatkozattételi feladatokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető a 06 96 553 235-ös telefonszámon.

Abda község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021.évi iparűzési adó mértékéről és az adóelőleg csökkentéséről

 

Tájékoztató

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adó és adóelőleg csökkentés lehetőségéről

/A tételes adózást választó KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) rendelkezik a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók 2021. évi adóelőlegének csökkentési lehetőségéről és a 2021. évi iparűzési adó mértékéről.

A rendelet 1. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott legfeljebb 249 fő a foglalkoztatotti létszáma és a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

2. § (1) bekezdése szerint a rendelet 2. §. (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A 2021. évben (március 15. napján és szeptember 15. napján) esedékes adóelőlegek a beadott, 2019. évre és 2020. évre vonatkozó bevallásokban az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel megállapított fizetendő adók alapján kerültek, illetve kerülnek meghatározásra.

Ezeknek a megállapított adóelőlegeknek a felezését kérheti a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban, ha a vállalkozás együttesen megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek, és erről nyilatkozatot is tesz, valamint ha bejelentette telephelyének címét.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság (NAV) által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az illetékes önkormányzat részére.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével önkormányzatunk adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ha az adózó, nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett előleg fizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában / Art. 69. § / - csak a 2021. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság 1%-ra csökkenti a fizetendő adóösszegét 2021. évre.

Fontos továbbá, hogy az 1 %-os adómértéket CSAK a 2022. évben beadandó, 2021. évre vonatkozó helyi iparűzési bevallások esetében kell alkalmazni!

Abda Község 2021. évi eseménynaptára

Képkivágás50

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.